Operačný stomatologický mikroskop

Zubný mikroskop sa stal súčasťou našej práce. Niektoré výkony ako napríklad ošetrovanie koreňových kanálikov si už bez neho nedokážeme ani predstaviť. Jedná sa síce o prístroj pomerne nákladný ale jeho benefity sú na nezaplatenie.

A prečo? Každý z nás je iný a tak isto aj zuby máme rozdielne. U dvoch rôznych ľudí môže mať rovnaký zub iný počet koreňových kanálikov a tak isto sa líšia v tvare. Práve táto variabilita, či dokonca anomálie tvaru alebo počtu koreňových kanálikov boli častou príčinou zlyhaní endodontického ošetrenia.

Ale nemôžeme sa čudovať veď odhaliť štruktúry o veľkosti niekoľko stotín milimetrov voľným okom je takmer nemožné. A práve nájdenie a následné ošetrenie nadpočetného kanáliku môže byť kľúčom k úspechu.