O nás

Odborným garantom našeho centra je MUDr. Milan Lehotský, ktorý sa mikroskopickou stomatológiou zaobera od roku 2009. Kedže sa jedná o pomerne nové odetvie stomatológie je potrebné neustále získavať nové informácie a zdokonalovať praktické zručnosti.

MUDr. Milan Lehotský